Urban forest

GÄVLE KOMMUN

Med namnet Urban Forest ville vi betona att området har skogen runt knuten och att vi använde dess materialitet i vår urbana kontext.
Radhusen fick varierande träfasader med olika behandlingar, textur och kulörer, vilket skapade diversitet mellan husen och en livlig boendemiljö.

 

Gator, cykelbanor och promenadstråk skapade gröna stråk som ledde vidare in till Boulognerskogens natur. Även taken varierades mellan asymmetriska sadeltak och valmade tak. Kvarteret förbereddes för cirkulärt bruk och delningsekonomi, biologisk mångfald och låg energiförbrukning.

“En knutpunkt mellan det urbana och naturen, staden och skogen”

STORLEK:

92 lägenheter, 5 butiker/caféer

 

SEKTOR:

Hyresrätt

 

STATUS:

Markanvisningstävling 2022, förslag

 

KUND:

Eget tävlingsförslag

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.