Sicklaön 276

NACKA KOMMUN

Vårt uppdrag var att utveckla programhandlingen samt att utforma fastighetens gestaltning enligt gällande detaljplan. Därutöver bygglovshandlingar med kompletterande utredningar såsom dagsljus- och bullerberäkningar samt dagvattenhantering.

 

Huset skapar en mjuk övergång mellan stad och villabebyggelse, genom att bidra till en varierad gatumiljö med både en lokal och förgårdsmark. Även variationen i huskropparna i form och storlek bidrar till anpassningen till befintlig bebyggelse. Lägenheter finns från 1 rum och kök till fyrarums parhus. Bastun ligger i källaren och växthus finns på taket.

“Bastun ligger i källaren och växthus finns på taket”

STORLEK:

12 lägenheter, 1 lokal

 

SEKTOR:

Bostadsrätt

 

STATUS:

Inflyttning 2021

 

KUND:

Kolfast fastighetsutveckling

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.