Etapp 1-2 Ljusterö Skärgårdsby

ÖSTERÅKERS KOMMUN

Redan 2007 föddes idén om Ljusterö Skärgårdsby, som då var obrukad åkermark, centralt belägen vid det nybyggda Ljusterö Torg. A-gruppen förvärvade marken och 2009 inleddes detaljplanearbetet tillsammans med Österåkers kommun. I juli 2014 antogs detaljplanen och då kunde Skärgårdsbyn börja ta form.

 

De första 24 husen hade inflyttning 2017. Efterfrågan var stor, varpå projektet fortsatte att utvecklas, nu med något mindre husstorlekar. Etapp 2, med 31 enheter, blev inflyttningsklar 2019.

“2009 inleddes detaljplanearbetet tillsammans med Österåkers kommun”

STORLEK:

Etapp 1-24 hus, Etapp 2-31 hus

 

SEKTOR:

Bostadsrätt

 

STATUS:

Inflyttning 2017 – 2019

 

KUND:

Utvecklat och byggt i egen regi

 

LÄS MER:

www.ljusteroskargardsby.se

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.