Aktuellt

Urban forest

VÅRT RADHUSKONCEPT HELT I TRÄ

Speciellt framtaget för infillprojekt, som en liten obebyggd fastighet mitt i en etablerad bebyggelse.

 

Ett sätt att förtäta på ett enkelt och naturligt sätt.
Ett sätt att komplettera befintlig struktur och skapa mångfald.
Ett sätt att ge fler möjlighet till ett prisvärt boende med en egen täppa utanför.

 

En variation av storlekar och fasaduttryck gör det lätt att anpassa till det omgivande områdets utseende och karaktär.

 

Läs mer här.

Tärnan

SMALL, MEDIUM ELLER LARGE?

Vårt nya radhuskoncept ger stor valfrihet att anpassa bebyggelsen till den specifika platsen och efterfrågan på en viss typ av bostäder. Yteffektiva bostäder från 80 till 100 kvadratmeter.

 

Och självklart arbetar vi med trä rakt igenom. Olika fasadalternativ och takformer ger en varierad utformning lätt att anpassa till omgivningens karaktär.

 

Läs mer här.

ATT TÄVLA ÄR ALLTID EN VINST

Vi älskar markanvisningstävlingar!

 

De hjälper oss att utveckla ett metodiskt arbetssätt, både när det gäller arkitektur och struktur – alltid utifrån vår vision att erbjuda så många som möjligt att bo till rimlig kostnad. Sedan varierar givetvis utslaget: ibland vinner vi, ibland inte.

 

I filmen har vi samlat några bidrag som inte tog hem vinsten den gången, men där vi ändå är otroligt stolta över våra förslag!

 

Läs mer om Happy House, TRÄgård, Rosarium.

UTSMYCKNING SOM GER ENERGI

2018 vann vi en markanvisningstävling i stadsdelen Vallastaden, som resulterade i byggandet av BRF Arkitekten 11.

 

Här kunde vi skapa spännande lägenheter med dubbel takhöjd och storstadskänsla tack vare planens förutsättningar – och dessutom bygga helt i trä.

 

Vi har även använt solpaneler på ett innovativt sätt, där de inte bara ger ett energitillskott, utan också fungerar som konstnärlig utsmyckning på fasaden!

 

Läs mer Arkitekten 11.

Tack för i år!

Året som gått har varit både spännande och utmanande. Vi på A-gruppen, liksom många andra, har fått känna av en hel del utmaningar under 2023.

 

Då känns det extra roligt att berätta att vi fortsatt att starta projekt och att sätta igång byggen! I Vallastaden i Linköping är vi i slutfasen av 20 hyresrätter helt i trä och har gjutit grundplatta till 60 andra hyresrätter. Nästa år hoppas vi kunna starta minst två ytterligare bostadsprojekt.

 

A-gruppen har också inlett ett antal nya samarbeten med både partners, kunder och leverantörer. Tillsammans är alltid roligare. Det vill vi också tacka för!

 

Vi önskar er alla fina helger framöver med hopp om skön avkoppling och trevligt umgänge! Och ett ljust och positivt 2024 med många byggstarter!

 

Häng med!

Intervallet 3 wood frames

Inomhus är det varmt och torrt

Det är det också där vi producerar de bostäder vi bygger. Det finns en skönhet med träkonstruktioner, förutom att det är hållbart och naturligt.

 

Elementen på bilden ska bli de sista pusselbitarna i vårt bostadshus Intervallet 3 i Vallastaden i Linköping. 20 hyresrätter; utvecklade och byggda i egen regi.

 

Läs mer Här.

En grön stadsdel

Vallastaden i Linköping är en ung stadsdel som började byggas 2017. Där vann vi en markanvisningstävling med höga krav på hållbarhet redan 2015, vilket resulterade i vårt första flerfamiljshus i trä: Kv Illustrationen 6.

 

Det är ett passivhus som håller hög arkitektonisk klass med liggande panel, stora glaspartier ut mot stadslivet och ett gavelkonstverk signerat Mehdi Ghadyanloo.

 

Totalt har ett 40-tal aktörer gemensamt gjort Vallastaden till en grön och varierad stadsdel – vi är stolta över att vara en av dem!

 

Projektet genomfördes i samarbete med Acasa Bostad.

 

Läs mer Här.

Kv Illustrationen 6, Linköping, Vallastaden

HÄR BÖRJAR VÅRT TRÄBYGGANDE

Här i Linköping började vårt träbyggande på allvar.

 

Bostäderna i Kv Illustrationen 6 i Vallastaden stod klara 2017. Sedan dess jobbar vi nästan uteslutande i trä; i stomme, fasad och inredning. Klimatsmart beprövad teknik som både ger god inomhusmiljö och arkitektoniska kvalitéer. Stommen består av korslimmat massivträ och fasaden är utförd i liggande lärkpanel. Byggnaden klarade också nivån för passivhus.

 

Projektet var en följd av en markanvisning och genomfördes i samarbete med Acasa bostad där vi gemensamt agerade både beställare och byggherre.

 

Läs mer Här.

Riksarkivet

LJUS, UTBLICKAR OCH GRÖNSKA

Ljus, utblickar och grönska är några av de grundläggande behoven för en bra arbetsmiljö.

 

På Riksarkivet i Arninge har vi arbetat med lanterniner, gröna tak och väggar samt smart belysning. Både de som har Riksarkivet som arbetsplats och de besökande som vill forska i arkiven uppskattar detta.

 

Läs mer Här.

GESTALTNING MED HÖGA KRAV

Om-och tillbyggnaden av Riksarkivet i Arninge hade många komplicerade tekniska förutsättningar och krav. Ljus, luft, temperatur, fukt, teknik för tunga arkivskåp som mötte behoven hosbesökande allmänhet, forskare och personal.

 

Kan man lyckas med detta samtidigt som man skapar en god arkitektonisk gestaltning? Ja! Om man, som vi, får följa projektet hela vägen från konstruktion och teknik fram till inredning och möbelval kan en fantastisk helhet skapas.

 

Läs mer Här.

KONTAKTA OSS