Kv Hocketklubban 2

LINKÖPINGS KOMMUN

En markanvisningstävling i den nya stadsdelen Folkungavallen som vi vann 2021 med förslaget Green House.

 

Bostäderna kommer att byggas helt i trä, i såväl stomme som i fasader. Fasadernas panel varieras i dimension och riktning. På gaveln, som blickfång längs gångstråket planeras en iögonfallande konstnärlig utsmyckning.

 

Gården är utformad för att underlätta sociala möten, både inom kvarteret och för att bjuda in stadsdelens övriga boende. Här finns utegym, odlingslådor och fruktträd att dela på.

“Gården är utformad för att underlätta sociala möten”

STORLEK:

60 lägenheter, 3 butiker/caféer

 

SEKTOR:

Hyresrätt

 

STATUS:

Markanvisningstävling 2021, inflyttning 2023 – 2024

 

KUND:

Utvecklat och byggs i egen regi tillsammans med Vida Real Estate AB

FLER PROJEKT

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.