TRÄgård

KNIVSTA KOMMUN

Vårt förslag kompletterar kvarteret Tärnan med en varierad och lekfull radhuslänga. Fasaderna varieras med olika träprofiler och fjällpanel samt varierad ytbehandling; järnvitriol, kiselimpregnering och värmebehandling. Takens oregelbundna profiler förstärker varje hus individuella uttryck.

 

Stor omsorg har lagts vid dagvattenhantering, plantering för biologisk mångfald och goda förutsättningar för delning och återbruk. Självklart finns cykelverkstad, bilpool och laddstolpar som service för de boende.

“Plantering för biologisk mångfald och goda förutsättningar för delning och återbruk”

STORLEK:

13 radhus

 

SEKTOR:

Bostadsrätt eller hyresrätt

 

STATUS:

Markanvisningstävling 2022, förslag

 

KUND:

Eget tävlingsförslag

FLER PROJEKT

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.