Bråvikens Bostäder

Bråvikens Bostäder

NORRKÖPINGS KOMMUN

Nya bostäder planeras intill Bråvikens golfklubb. Vi förvärvar marken från golfklubben och arbetar i samspel med dem och i samarbete med kommunen fram en detaljplan för framtida bostäder.

 

Projektet är tänkt att innehålla både småhus och flerbostadshus som placeras och utformas väl med hänsyn till naturen och golfbanan. Läget är unikt där tillgången till natur och rekreation kompletteras med närhet till Norrköpings växande stad.

“A-gruppen driver idag detaljplanearbetet tillsammans med kommunen och golfklubben.”

STORLEK:

100-200 bostäder

 

SEKTOR:

Bostäder med olika upplåtelseformer

 

STATUS:

Detaljplanering

 

KUND:

Utvecklas och byggs i egen regi

FLER PROJEKT

Tags:
No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.