VI UTVECKLAR FASTIGHETER MED ARKITEKTEN VID RODRET

A-gruppen utvecklar fastigheter, främst bostäder, i Stockholmsområdet samt i regionstäder med universitet och högskolor. Fokus ligger på yteffektiva, välplanerade och prisvärda hus och lägenheter.

 

Våra team leds av arkitekter med van blick för helheten. Samma team tar fram projektidé, utvecklar detaljplan, projekterar, följer bygget samt arbetar i försäljnings- eller förvaltningsskedet. Detta ger oss en unik möjlighet att bygga attraktiva projekt med hög kvalitet.

486

BOSTÄDER

I GENOMFÖRDA OCH

PÅGÅENDE PROJEKT

1342

kW/h LÄGRE ENERGI-

FÖRBRUKNING ÄN GENOM-

SNITTET, I VÅRA BOSTÄDER

100%

ARKITEKTEN VID RODRET

ALLA PROJEKT FÖLJDA

FRÅN BÖRJAN TILL SLUT

TRÄBYGGANDE OCH HÅLLBARHET

Att välja trä är för oss en självklarhet, både i stomme, fasad och övriga detaljer. Ett hållbart material som ger lågt CO2-avtryck och bidrar till minskade transportbelastningarna. Ett material som är vackert, som kan återbrukas och ger våra bostäder får ett sunt inomhusklimat.

 

Stommar och element tillverkas tryggt och industriellt i torr miljö. Montagetiderna kortas, det påverkar arbetsmiljön positivt och ger en effektiv byggprocess.

 

I projekten försöker vi använda metoder för att hålla ner energiförbrukningen till ett minimum. Det kan vara högisolerande fönster, solceller på tak eller fasad, bergvärme, välisolerade fasader och värmeåtervinning genom högeffektiva luftvärmepumpor. Oftast är det en kombination. Vi har sett att vi offast klarar oss på cirka 50 % av energikraven enligt BBR.

HAR DU EN IDÉ – PROVA DEN HOS OSS!

A-gruppen har fram till idag utvecklat mer än 150 bostäder, både småhus, bostadsrätter och hyresrätter. I den framtida portföljen ligger ett par hundra bostäder som kommer att genomföras under de närmaste åren. Vi söker aktivt mark genom markanvisningstävlingar, kontakter med kommuner och privatpersoner.

 

Äger du mark som du vill utveckla? Har du byggrätter att sälja? Har du kört fast i ett projekt? Vill du investera i framtidens bostäder?

 

Vi har goda erfarenheter av samarbeten med fastighetsbolag, entreprenörer, andra fastighetsutvecklare, av delägarskap i projekt och utveckling tillsammans med kommuner. Vår förhoppning är att andra upplever oss som kreativa, affärsmässiga och pålitliga, det är vår värdegrund.

 

FASTIGHETSUTVECKLING
MED ARKITEKTEN VID RODRET