Om oss

Vi älskar projekt. Alla delar av dem. Hela projekten, helt enkelt!

Därför har vi med åren byggt upp kunskap och erfarenheter som inte bara handlar om att rita hus. Allt börjar ju så mycket tidigare; i beslut som tas och vägval som görs, där förutsättningar, ekonomi, genomförbarhet och användbarhet grundläggs.

När vi utvecklar våra egna projekt får vi göra just den resan. Vi omsätter våra beslut och vägval i ritningar, byggande och till sist försäljning till slutkund eller uthyrning och förvaltning på lång sikt.

Lika mycket kärlek får våra samarbeten med dig som kund. Där delar vi med oss av lärdomarna från våra egna projekt och får i sin tur varje dag nya lärdomar från dig.

Vad vi än gör strävar vi efter att uppfattas som praktiska, professionella, pålitliga och prestigelösa. Hos oss hittar du arkitektens öga och känsla för skönhet och funktion, liksom utvecklarens sinne för produktion och genomförbarhet.

Arkitektur och fastighetsutveckling – vid samma bord.

HÅLLBARHET – NU OCH SEDAN

Hållbarhetsfrågor är precis lika viktiga för oss som de är för samhället i stort. Därför arbetar vi med trä som primärt byggmaterial i alla våra egenutvecklade projekt och siktar oftast på nivån Miljöbyggnad Silver.

Vi lyckas dessutom ofta nå en energiförbrukning på 50–70% av kraven i BBR.

Social hållbarhet är också något vi prioriterar. Vi använder industriell produktion som ger korta montagetider och bättre arbetsmiljö, och vi strävar efter sociala kvaliteter för de som bor i eller brukar våra fastigheter.

Att utveckla bostäder som fler har råd att bo i är en ledstjärna för oss.

HUR BÖRJAR DET?

Ofta börjar det med obebyggd mark – kanske med potential att bli ett bostadsområde. Det kan också börja med en befintlig fastighet, som med nytt innehåll kan utvecklas till något mer värdefullt.

Ibland börjar det också med att vi deltar i markanvisningstävlingar. Där är vi stolta över att säga att ett flertal av våra aktuella projekt är frukten av sådana vinster.

Det kan även börja med att vi blir kontaktade av en markägare som tycker att något av våra genomförda projekt är intressanta. Eller att vi möter en ny partner i ett pågående projekt, där synergieffekten blir så stor att vi fortsätter samarbetet.

Den här typen av relation gillar vi extra mycket. Då följer nämligen nya, gemensamma fastighetsutvecklingsprojekt som vi är med och driver från början.

Vill du utveckla din mark eller fastighet?
Eller är du en ny projektpartner?MED DIG HELA VÄGEN

Vi är inget vanligt arkitektkontor. Vi vet nämligen att hus som är ritade med känsla för skönhet och funktion inte är allt – framgångsrika projekt bygger också på ett välutvecklat sinne för produktion och genomförbarhet.

Därför inleder vi varje projekt med att säkerställa att det finns sunda ekonomiska förutsättningar.

Vi gör noggranna kalkyler där vi bedömer projektets potential – vilken typ av projekt och projektinnehåll kommer att vara mest framgångsrikt? – och finansieringen planeras och säkras

Lika viktigt är det att analysera plats och omgivning, definiera målgrupper samt välja byggsystem och viktiga hållbarhetskriterier. Ofta tar vi fram detaljplanerna tillsammans med de kommuner vi arbetar med. Då skapas bra förutsättningarna för innehåll och genomförbarhet.

A-gruppen har en erfaren och sammansvetsad arkitektgrupp som tar fram bygglov och bygghandlingar. Vi medverkar också i upphandlingen av entreprenörer – och ibland driver vi projektet tillsammans med dem.

När bygget är klart fortsätter vi arbeta. Vi följer upp, sätter i gång marknadsföring och lämnar till slut över nycklarna till de som ska bo eller verka i huset.

Sedan blickar vi framåt. Vad ska vi driva för spännande projekt nu?

Är det ditt projekt?
Vill du veta mer?