VI UTVECKLAR FASTIGHETER MED ARKITEKTEN VID RODRET

A-gruppen utvecklar fastigheter, främst bostäder, i Stockholmsområdet samt i regionstäder med universitet och högskolor. Fokus ligger på yteffektiva, välplanerade och prisvärda hus och lägenheter.

 

Våra team leds av arkitekter med van blick för helheten. Samma team tar fram projektidé, utvecklar detaljplan, projekterar, följer bygget samt arbetar i försäljnings- eller förvaltningsskedet. Detta ger oss en unik möjlighet att bygga attraktiva projekt med hög kvalitet.

434

BOSTÄDER

I GENOMFÖRDA OCH

PÅGÅENDE PROJEKT

1963

KWH/ÅR SPARAR VI I

VARJE BOSTAD JÄMFÖRT

MED EN SNITTBOSTAD

100%

ARKITEKTEN VID RODRET

ALLA PROJEKT FÖLJDA

FRÅN BÖRJAN TILL SLUT

TRÄBYGGANDE OCH HÅLLBARHET

Att välja trä är för oss en självklarhet, både i stomme, fasad och övriga detaljer. Ett hållbart material som ger lågt CO2-avtryck och bidrar till minskade transportbelastningarna. Ett material som är vackert, som kan återbrukas och ger våra bostäder får ett sunt inomhusklimat.

 

Stommar och element tillverkas tryggt och industriellt i torr miljö. Montagetiderna kortas, det påverkar arbetsmiljön positivt och ger en effektiv byggprocess.

 

I projekten försöker vi använda metoder för att hålla ner energiförbrukningen till ett minimum. Det kan vara högisolerande fönster, solceller på tak eller fasad, bergvärme, välisolerade fasader och värmeåtervinning genom högeffektiva luftvärmepumpor. Oftast är det en kombination. Vi har sett att vi offast klarar oss på cirka 50 % av energikraven enligt BBR.

HAR DU EN IDÉ – PROVA DEN HOS OSS!

A-gruppen har fram till idag utvecklat mer än 150 bostäder, både småhus, bostadsrätter och hyresrätter. I den framtida portföljen ligger ett par hundra bostäder som kommer att genomföras under de närmaste åren. Vi söker aktivt mark genom markanvisningstävlingar, kontakter med kommuner och privatpersoner.

 

Äger du mark som du vill utveckla? Har du byggrätter att sälja? Har du kört fast i ett projekt? Vill du investera i framtidens bostäder?

 

Vi har goda erfarenheter av samarbeten med fastighetsbolag, entreprenörer, andra fastighetsutvecklare, av delägarskap i projekt och utveckling tillsammans med kommuner. Vår förhoppning är att andra upplever oss som kreativa, affärsmässiga och pålitliga, det är vår värdegrund.

 

VÅR HISTORIA

2024

124 lägenheter vid Ljusterö Centrum har fått sina hyresgäster, 168 hushåll bor i Linköping i bostäder ritade av oss

2022

4 projekt byggstartar – Folkungavallen, Intervallet 3 och 12 i Linköping samt Karl Johansvampen i Norrtälje

2020

16 bostadsrätter i BRF Arkitekten 11 säljer slut på en månad

2018

Ljusterö Skärgårdsby nominerad på MIPIM i Cannes i kategorin bästa stadsplanering

2016

26 bostadsrätter i Kv Illustrationen 6 i Linköping är vår första vunna markanvisning

2007

15 hektar mark på centrala Ljusterö förvärvas, visionen skapas för Ljusterö Skärgårdsby

2023

Den 7:e etappen i Ljusterö Skärgårdsby är till försäljning

2021

125 hushåll har fått ett nytt hem genom oss i lägenheter och hus, på Ljusterö och i Linköping

2019

53 hyresrätter genom markanvisningstävlingar i Vallastaden blir vårt tredje och fjärde projekt i området

2017

24 hushåll flyttar in i första etappen av Ljusterö Skärgårdsby

2014

7 års arbete tillsammans med Österåkers kommun och planen för Ljusterö Skärgårdsby vinner laga kraft

FASTIGHETSUTVECKLING
MED ARKITEKTEN VID RODRET