Om oss

Vi älskar projekt. Alla delar av dem. Hela projekten, helt enkelt!

Därför har vi med åren byggt upp kunskap och erfarenheter som inte bara handlar om att rita hus. Allt börjar ju så mycket tidigare; i beslut som tas och vägval som görs, där förutsättningar, ekonomi, genomförbarhet och användbarhet grundläggs.

 

När vi utvecklar våra egna projekt får vi göra just den resan. Vi omsätter våra beslut och vägval i ritningar, byggande och till sist försäljning till slutkund eller uthyrning och förvaltning på lång sikt.

 

Lika mycket kärlek får våra samarbeten med dig som kund. Där delar vi med oss av lärdomarna från våra egna projekt och får i sin tur varje dag nya lärdomar från dig.

 

Vad vi än gör strävar vi efter att uppfattas som praktiska, professionella, pålitliga och prestigelösa. Hos oss hittar du arkitektens öga och känsla för skönhet och funktion, liksom utvecklarens sinne för produktion och genomförbarhet.

 

Arkitektur och fastighetsutveckling – vid samma bord.

HÅLLBARHET – NU OCH SEDAN

Hållbarhetsfrågor är precis lika viktiga för oss som de är för samhället i stort. Därför arbetar vi med trä som primärt byggmaterial i alla våra egenutvecklade projekt och siktar oftast på nivån Miljöbyggnad Silver.

 

Vi lyckas dessutom ofta nå en energiförbrukning på 50–70% av kraven i BBR.

 

Social hållbarhet är också något vi prioriterar. Vi använder industriell produktion som ger korta montagetider och bättre arbetsmiljö, och vi strävar efter sociala kvaliteter för de som bor i eller brukar våra fastigheter.

 

Att utveckla bostäder som fler har råd att bo i är en ledstjärna för oss.

HUR BÖRJAR DET?

Ofta börjar det med obebyggd mark – kanske med potential att bli ett bostadsområde. Det kan också börja med en befintlig fastighet, som med nytt innehåll kan utvecklas till något mer värdefullt.

 

Ibland börjar det också med att vi deltar i markanvisningstävlingar. Där är vi stolta över att säga att ett flertal av våra aktuella projekt är frukten av sådana vinster.

 

Det kan även börja med att vi blir kontaktade av en markägare som tycker att något av våra genomförda projekt är intressanta. Eller att vi möter en ny partner i ett pågående projekt, där synergieffekten blir så stor att vi fortsätter samarbetet.

 

Den här typen av relation gillar vi extra mycket. Då följer nämligen nya, gemensamma fastighetsutvecklingsprojekt som vi är med och driver från början.

Vill du utveckla din mark eller fastighet?
Eller är du en ny projektpartner?

MED DIG HELA VÄGEN

Vi är inget vanligt arkitektkontor. Vi vet nämligen att hus som är ritade med känsla för skönhet och funktion inte är allt – framgångsrika projekt bygger också på ett välutvecklat sinne för produktion och genomförbarhet.

 

Därför inleder vi varje projekt med att säkerställa att det finns sunda ekonomiska förutsättningar.

 

Vi gör noggranna kalkyler där vi bedömer projektets potential – vilken typ av projekt och projektinnehåll kommer att vara mest framgångsrikt? – och finansieringen planeras och säkras

Lika viktigt är det att analysera plats och omgivning, definiera målgrupper samt välja byggsystem och viktiga hållbarhetskriterier. Ofta tar vi fram detaljplanerna tillsammans med de kommuner vi arbetar med. Då skapas bra förutsättningarna för innehåll och genomförbarhet.

 

A-gruppen har en erfaren och sammansvetsad arkitektgrupp som tar fram bygglov och bygghandlingar. Vi medverkar också i upphandlingen av entreprenörer – och ibland driver vi projektet tillsammans med dem.

 

När bygget är klart fortsätter vi arbeta. Vi följer upp, sätter i gång marknadsföring och lämnar till slut över nycklarna till de som ska bo eller verka i huset.

 

Sedan blickar vi framåt. Vad ska vi driva för spännande projekt nu?

Är det ditt projekt?
Vill du veta mer?

VI UTVECKLAR FASTIGHETER MED ARKITEKTEN VID RODRET

A-gruppen utvecklar fastigheter, främst bostäder, i Stockholmsområdet samt i regionstäder med universitet och högskolor. Fokus ligger på yteffektiva, välplanerade och prisvärda hus och lägenheter.

Våra team leds av arkitekter med van blick för helheten. Samma team tar fram projektidé, utvecklar detaljplan, projekterar, följer bygget samt arbetar i försäljnings- eller förvaltningsskedet. Detta ger oss en unik möjlighet att bygga attraktiva projekt med hög kvalitet.

434

BOSTÄDER

I GENOMFÖRDA OCH

PÅGÅENDE PROJEKT

1963

KWH/ÅR SPARAR VI I

VARJE BOSTAD JÄMFÖRT

MED EN SNITTBOSTAD

100%

ARKITEKTEN VID RODRET

ALLA PROJEKT FÖLJDA

FRÅN BÖRJAN TILL SLUT

TRÄBYGGANDE OCH HÅLLBARHET

Att välja trä är för oss en självklarhet, både i stomme, fasad och övriga detaljer. Ett hållbart material som ger lågt CO2-avtryck och bidrar till minskade transportbelastningarna. Ett material som är vackert, som kan återbrukas och ger våra bostäder får ett sunt inomhusklimat.

 

Stommar och element tillverkas tryggt och industriellt i torr miljö. Montagetiderna kortas, det påverkar arbetsmiljön positivt och ger en effektiv byggprocess.

 

I projekten försöker vi använda metoder för att hålla ner energiförbrukningen till ett minimum. Det kan vara högisolerande fönster, solceller på tak eller fasad, bergvärme, välisolerade fasader och värmeåtervinning genom högeffektiva luftvärmepumpor. Oftast är det en kombination. Vi har sett att vi offast klarar oss på cirka 50 % av energikraven enligt BBR.

HAR DU EN IDÉ – PROVA DEN HOS OSS!

A-gruppen har fram till idag utvecklat mer än 150 bostäder, både småhus, bostadsrätter och hyresrätter. I den framtida portföljen ligger ett par hundra bostäder som kommer att genomföras under de närmaste åren. Vi söker aktivt mark genom markanvisningstävlingar, kontakter med kommuner och privatpersoner.

 

Äger du mark som du vill utveckla? Har du byggrätter att sälja? Har du kört fast i ett projekt? Vill du investera i framtidens bostäder?

 

Vi har goda erfarenheter av samarbeten med fastighetsbolag, entreprenörer, andra fastighetsutvecklare, av delägarskap i projekt och utveckling tillsammans med kommuner. Vår förhoppning är att andra upplever oss som kreativa, affärsmässiga och pålitliga, det är vår värdegrund.

 

VÅR HISTORIA

2024

124 lägenheter vid Ljusterö Centrum har fått sina hyresgäster, 168 hushåll bor i Linköping i bostäder ritade av oss

2022

4 projekt byggstartar – Folkungavallen, Intervallet 3 och 12 i Linköping samt Karl Johansvampen i Norrtälje

2020

16 bostadsrätter i BRF Arkitekten 11 säljer slut på en månad

2018

Ljusterö Skärgårdsby nominerad på MIPIM i Cannes i kategorin bästa stadsplanering

2016

26 bostadsrätter i Kv Illustrationen 6 i Linköping är vår första vunna markanvisning

2007

15 hektar mark på centrala Ljusterö förvärvas, visionen skapas för Ljusterö Skärgårdsby

2023

Den 7:e etappen i Ljusterö Skärgårdsby är till försäljning

2021

125 hushåll har fått ett nytt hem genom oss i lägenheter och hus, på Ljusterö och i Linköping

2019

53 hyresrätter genom markanvisningstävlingar i Vallastaden blir vårt tredje och fjärde projekt i området

2017

24 hushåll flyttar in i första etappen av Ljusterö Skärgårdsby

2014

7 års arbete tillsammans med Österåkers kommun och planen för Ljusterö Skärgårdsby vinner laga kraft

FASTIGHETSUTVECKLING
MED ARKITEKTEN VID RODRET