Aktuellt

Tack för i år!

Året som gått har varit både spännande och utmanande. Vi på A-gruppen, liksom många andra, har fått känna av en hel del utmaningar under 2023.

 

Då känns det extra roligt att berätta att vi fortsatt att starta projekt och att sätta igång byggen! I Vallastaden i Linköping är vi i slutfasen av 20 hyresrätter helt i trä och har gjutit grundplatta till 60 andra hyresrätter. Nästa år hoppas vi kunna starta minst två ytterligare bostadsprojekt.

 

A-gruppen har också inlett ett antal nya samarbeten med både partners, kunder och leverantörer. Tillsammans är alltid roligare. Det vill vi också tacka för!

 

Vi önskar er alla fina helger framöver med hopp om skön avkoppling och trevligt umgänge! Och ett ljust och positivt 2024 med många byggstarter!

 

Häng med!

Intervallet 3 wood frames

Inomhus är det varmt och torrt

Det är det också där vi producerar de bostäder vi bygger. Det finns en skönhet med träkonstruktioner, förutom att det är hållbart och naturligt.

 

Elementen på bilden ska bli de sista pusselbitarna i vårt bostadshus Intervallet 3 i Vallastaden i Linköping. 20 hyresrätter; utvecklade och byggda i egen regi.

 

Läs mer Här.

En grön stadsdel

Vallastaden i Linköping är en ung stadsdel som började byggas 2017. Där vann vi en markanvisningstävling med höga krav på hållbarhet redan 2015, vilket resulterade i vårt första flerfamiljshus i trä: Kv Illustrationen 6.

 

Det är ett passivhus som håller hög arkitektonisk klass med liggande panel, stora glaspartier ut mot stadslivet och ett gavelkonstverk signerat Mehdi Ghadyanloo.

 

Totalt har ett 40-tal aktörer gemensamt gjort Vallastaden till en grön och varierad stadsdel – vi är stolta över att vara en av dem!

 

Projektet genomfördes i samarbete med Acasa Bostad.

 

Läs mer Här.

Kv Illustrationen 6, Linköping, Vallastaden

HÄR BÖRJAR VÅRT TRÄBYGGANDE

Här i Linköping började vårt träbyggande på allvar.

 

Bostäderna i Kv Illustrationen 6 i Vallastaden stod klara 2017. Sedan dess jobbar vi nästan uteslutande i trä; i stomme, fasad och inredning. Klimatsmart beprövad teknik som både ger god inomhusmiljö och arkitektoniska kvalitéer. Stommen består av korslimmat massivträ och fasaden är utförd i liggande lärkpanel. Byggnaden klarade också nivån för passivhus.

 

Projektet var en följd av en markanvisning och genomfördes i samarbete med Acasa bostad där vi gemensamt agerade både beställare och byggherre.

 

Läs mer Här.

Riksarkivet

LJUS, UTBLICKAR OCH GRÖNSKA

Ljus, utblickar och grönska är några av de grundläggande behoven för en bra arbetsmiljö.

 

På Riksarkivet i Arninge har vi arbetat med lanterniner, gröna tak och väggar samt smart belysning. Både de som har Riksarkivet som arbetsplats och de besökande som vill forska i arkiven uppskattar detta.

 

Läs mer Här.

GESTALTNING MED HÖGA KRAV

Om-och tillbyggnaden av Riksarkivet i Arninge hade många komplicerade tekniska förutsättningar och krav. Ljus, luft, temperatur, fukt, teknik för tunga arkivskåp som mötte behoven hosbesökande allmänhet, forskare och personal.

 

Kan man lyckas med detta samtidigt som man skapar en god arkitektonisk gestaltning? Ja! Om man, som vi, får följa projektet hela vägen från konstruktion och teknik fram till inredning och möbelval kan en fantastisk helhet skapas.

 

Läs mer Här.

Riksarkivet

ATT SAMLA IN, FÖRVARA OCH GÖRA TILLGÄNGLIGT!

Riksarkivets uppdrag är stort och viktigt för att vi alla ska kunna förstå och utforska vår historia och den tid vi lever i.

 

För oss på A-gruppen var det en fantastisk utmaning att rita en byggnad med så många avancerade tekniska krav på ventilation, fukt, ljus, temperatur med mera. Samtidigt gestalta en stor byggnadsvolym utan fönster där ca 700 hyllkilometer handlingar och ca 3,5 miljoner kartor och ritningar bildar Sveriges största arkiv. Sedan förstås en välkomnande, vacker och lugn besökarmiljö. Och en trivsam arbetsmiljö.

 

Läs mer här.

Riksarkivetx2

ALLT HÄNGER SAMMAN!

Ute och inne, makro och mikro. Planering, landskap, hus och inredning. Det blir en helhet. Det blir arkitektur.

 

I projektet Riksarkivet i Arninge blev ett sammanhållande tema ett mönster, en relief. Den stora arkivbyggnaden som inte fick ha fönster gavs en fasad av betongelement som varierades i struktur och djupled vilket ledde till intressanta skuggeffekter. Samma mönster återkommer på insidan, som på bildens receptionsdisk.

 

Läs mer här.

ROLIGARE TILLSAMMANS!

Vi startar bygget av kvarteret Hockeyklubban 2!

 

Visst är det härligt med lite glada nyheter i dessa tider?

 

I Linköpings nya stadsdel Folkungavallen kommer vi att bygga 59 hyresrätter. Vi gör det i samarbete med Vida Real Estate AB – det är så mycket roligare tillsammans!

 

Läs mer Här.

Intervallet-3

BIT FÖR BIT. VÅNING FÖR VÅNING.

En smart idé och projektering ger förutsättningar för en effektivt och tryggt byggprocess.

 

Modulerna är exakt anpassade för att kunna transporteras på väg som volymer. Volymerna tillverkas i torr miljö och monteras snabbt och effektivt på plats. Det kortar av störningar för omgivande boende och ger en bra arbetsmiljö på bygget.

 

Läs mer om ett av våra projekt i Vallastaden Linköping, kvarteret Intervallet 3 Här.

KONTAKTA OSS