Tärnan

SMALL, MEDIUM ELLER LARGE?

Vårt nya radhuskoncept ger stor valfrihet att anpassa bebyggelsen till den specifika platsen och efterfrågan på en viss typ av bostäder. Yteffektiva bostäder från 80 till 100 kvadratmeter.

 

Och självklart arbetar vi med trä rakt igenom. Olika fasadalternativ och takformer ger en varierad utformning lätt att anpassa till omgivningens karaktär.

 

Läs mer här.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.