HÅLLBART. SMART. SJÄLVKLART!

Kvarteren Intervallerna i Vallastaden är tre universitetsnära fastigheter som på olika sätt är anpassade för student- eller hemarbetsliv.

 

De är också resultatet av våra vinster i tre olika markanvisningstävlingar – och i sådana tävlingar är kraven på hållbarhet höga. Därför är vi extra stolta över att smarta materialval och tekniklösningar gör att energiförbrukningen i fastigheterna Intervallet 3, 12 och 14 ligger betydligt lägre än kraven i BBR. Det gör att vi kan certifiera byggnaderna enligt Miljöbyggnad Silver.

 

Vi brinner också för att bygga smart – och här har effektivt modulbyggande skapat en bra arbetsmiljö under själva bygget.

 

Allra gladast är vi dock över att få fortsätta relationen med dessa hem genom att förvalta de tre fastigheterna som hyresrätter i egen regi!

 

Läs mer här om Intervallet 3, 12 och 14.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.