Kontakt

Robert Hlawatsch
VD, Arkitekt SAR/MSA

Pernilla Svensson
Administratör

Susanne Helenius
Ekonomi

Robert Hlawatsch
Robert Hlawatsch
VD, Arkitekt SAR/MSA

Robert är grundare och ägare till A-gruppen, som verkat i nuvarande form sedan 2013. Han är idag vd och ordförande. Robert har lång erfarenhet både som företagsledare och som arkitekt inom många sektorer, med betoning på bostäder och kommersiell verksamhet såsom handel, kontor och industri. Förutom att arbeta med affärsutveckling bolagen driver han olika projekt, många gånger i egen regi. För Robert är det viktigt att tänka på helheten utifrån kundens perspektiv och vill med sitt entreprenörskap leda projekten till ett framgångsrikt resultat.

 

robert.hlawatsch@a-gruppen.se

www.a-gruppen.se

Pernilla Svensson
Pernilla Svensson
Administratӧr

Pernilla arbetar som administratör inom A-gruppen och har lång arbetslivserfarenhet från flera olika branscher. Teamkänsla och service är honnörsord som präglar det dagliga arbetet tillsammans med kollegorna inom hela koncernen. Att serva kollegor likväl som att ha kund- och leverantörskontakter fyller dagarna med många olika spännande uppgifter på det expansiva kontoret i Stockholm. Tidigare erfarenheter kommer från bland annat försäkring, copy/print och olika konsultbolag.

 

pernilla.svensson@a-gruppen.se

www.a-gruppen.se

Susanne Helenius
Susanne Helenius
Ekonomi

Susanne är ansluten till A-gruppen sedan 2014 och sköter vår redovisning samt bistår med sin expertis i alla tänkbara löpande ekonomiska frågor. Susanne har mångårig erfarenhet som ekonomiansvarig inom branschen.

 

ekonomi@a-gruppen.se

www.a-gruppen.se

Våra resurser

Ahmad Mohabbat
Byggnadsingenjӧr

Andrea Bacuzzi
Arkitekt SAR/MSA

Beroula Issa
Arkitekt

Catarina Bendix Tegnell
Arkitekt SIR/MSA

Christina Olofsson Lefèvre
Arkitekt

Djordje Gilic
Arkitekt

Emma Jangedal
Rekrytering och bemanning

HC Toll
Styrelse

Jan Socha
Arkitekt

Jelena Travas
Kommunikation

Jochum Beckeld
Arkitekt

Kaloyan Tomov
Arkitekt MSA

Karin Oliv
Inredningsarkitekt

Linda Hallvars
Ansvarig bemanning & rekrytering

Linda Marend
Styrelse, Arkitekt SAR/MSA

Lotta Lindgren
Arkitekt SAR/MSA

Maria Westerberg
Inredningsarkitekt / Formgivare

Martin Svedberg
Styrelse

Michael Frimmer
Arkitekt SAR/MSA, Dipl.-Ing.

Mirjana Trosic
Arkitekt

Nenad Ognjenov
Webbdesign och utveckling

Pedja Selakovic
Arkitekt

Pernilla Öfvergård
Arkitekt SAR/MSA

Pernilla Svensson
Administratӧr

Robert Hlawatsch
VD, Arkitekt SAR/MSA

Sabine Lepere
Arkitekt SAR/MSA

Staffan Söderström
Byggnadsingenjör SBR

Torvald Ersson
Arkitekt SAR/MSA Civ.Ing

Tanja Vrbnik Brkic
Arkitekt

Tijana Ceperkovic
Arkitekt

Ulrika Bergström
Inredningsarkitekt / Ljusdesigner

Wael Ishak
Arkitekt

Özge Özdemir
Arkitekt

Ahmad Mohabbat
Ahmad Mohabbat
Byggnadsingenjӧr
X
Andrea Bacuzzi
Andrea Bacuzzi
Arkitekt SAR/MSA

Andrea är projekterande arkitekt med mer än tjugo års erfarenhet från olika arkitektkontor och byggkonsultföretag i Stockholm. Han har främst varit fokuserad på handel och infrastruktur, men har också arbetat med bostäder, sjukhus och regeringsbyggnader. Andrea arbetar som medverkande eller handläggande arkitekt och är van vid att följa projekt från program till bygghandlingsskede.

 

andrea.bacuzzi@a-direkt.se

www.a-direkt.se

Beroula Issa
Beroula Issa
Arkitekt

Beroula är medverkande arkitekt på A-arkitekter. Hon tog sin arkitektexamen 2012 från Universitet i Aleppo, Syrien och började strax därefter arbeta på arkitektkontor med bostadsprojekt, stadsplanering och restaurering. Hon anställdes på A-arkitekter hösten 2016 och arbetar med bland annat bostäder, butiker, kontor och andra kommersiella lokaler. Sedan starten hos A-arkitekter har Beroula utvecklats mycket som arkitekt, förbättrat sina språkkunskaper markant samt byggt upp en stor erfarenhet inom projektering.

 

beroula.issa@a-arkitekter.se

www.a-arkitekter.se

Bianca Cruzeiro
Bianca Cruzeiro
Arkitekt MSA

A-arkitekter växer vidare. Nu har vi fått äran att välkomna Bianca Cruzeiro till oss. Bianca har bl a arbetat på ÅWL arkitekter.

Hon har också en bakgrund som skådespelare med utbildning från Dramatiska Institutet så det är möjligt att du kommer att se henne både hos oss och i tv-rutan.

 

bianca.cruzeiro@a-arkitekter.se

www.a-arkitekter.se

Catarina Bendix Tegnell
Catarina Bendix Tegnell
Arkitekt SIR/MSA

Catarina är ansvarig inredningsarkitekt på A-arkitekter och arbetar huvudsakligen med inredning och designkoncept för kontor. Med hjälp av varumärkesbyggande arkitektur utvecklar hon arbetsrelaterade miljöer. Hon har också tidigare erfarenhet från hotell, skola, hälso- och sjukvård samt hyresgästanpassning. Catarina har kompetens att driva och leda inredningsprojekt från tidigt skede till upphandling. Den estetiska höjden i projekten har hon utefter förutsättningarna alltid hållit på ett yrkesmässigt kompetent och professionell nivå. Flera projekt har fått medial uppskattning och publiceringar.
 

catarina.bendix.tegnell@a-arkitekter.se

www.a-arkitekter.se

Christina Olofsson Lefèvre
Christina Olofsson Lefèvre
Arkitekt

Christina har lång erfarenhet både som hus- och inredningsarkitekt. Hon tillhör A-direkts nätverk av underkonsulter sedan februari 2016. Efter examen från Arkitektskolan i Lund arbetade hon främst med biblioteksinredningar. Senare erfarenhet sträcker sig från fängelser och kontor till skolor och bostäder. Christina har arbetat inom ny-, om- och tillbyggnad främst inom kommunal verksamhet. I egen regi finns bygglov för småhus och en del möbeldesign. Christinas styrka ligger i hennes erfarenhet av projekt av olika karaktär och hennes bakgrund som konstnär.

 

christina.olofsson.lefevre@a-direkt.se

www.a-direkt.se

Djordje Gilic
Djordje Gilic
Arkitekt

Djordje ansvarar för verksamheten i A-services. Som ledande designer och chef för företaget lyckas han ge kunderna ett gott resultat med rätt kompetens i rätt tid. Djordje är affärsorienterad och har lätt för att organisera projektteamen för en effektiv produktion av handlingar.

 

dg@a-services.se

www.a-services.se

Emma Jangedal
Emma Jangedal
Rekrytering och bemanning

emma.jangedal@a-direkt.se

www.a-direkt.se

HC Toll
HC Toll
Styrelse

HC Toll har arbetat med ekonomistyrning eller som CFO i drygt 20 år, med bakgrund inom ett flertal branscher, såsom tung tillverkningsindustri, detaljhandel, konsult- och tjänsteföretag, spel- och apputvecklare, även utomlands. Sedan 2014 arbetar HC som egenanställd konsult som CFO eller senior business controller, i första hand i mindre men snabbväxande företag.

 

hc.toll@a-gruppen.se

www.a-gruppen.se

Jan Socha
Jan Socha
Arkitekt

Jan är projekterande arkitekt med mångårig erfarenhet från flera Stockholmskontor. Han blev färdig arkitekt i Warszawa 1972 och arbetar genom A-direkt som underkonsult i uppdrag som medverkande arkitekt. Jan har vana från samtliga projektskeden och i princip alla typer av projekt, främst kommersiella lokaler, bostäder, skolor och sjukhus. Han fungerar även löpande som dataansvarig för ett antal olika arkitektkontor.

 

jan.socha@a-direkt.se

www.a-direkt.se

Jelena Travas
Jelena Travas
Kommunikation

Jelena ansvarar för intern och extern kommunikation för A-gruppen och dess olika associerade bolag. Hon har stor vana vid att redigera och publicera material på ett informativt sätt, vilket förbättrar kommunikation och samarbete inom koncernen. Hon har tidigare erfarenhet av videoproduktion för TV och film samt marknadsföring och försäljning.

 

jt@a-services.se

www.a-services.se

Jochum Beckeld
Jochum Beckeld
Arkitekt

Jochum har drygt 25 års erfarenhet som projekterande, handläggande arkitekt, i en bredd av projekttyper och uppdragsskeden. Han har en gedigen kunskap om projektering i ArchiCad. Jochum har genom A-direkt arbetat som konsult på bland annat Brunnberg & Forshed, LINK, Wester+Elsner och Bleck Arkitekter. Han är en uppskattad kollega och har också genom A-direkt arbetat för Econef, en insamlingsstiftelse som projekterar och uppför ett barnhem i Tanzania.

 

jochum.beckeld@a-direkt.se

www.a-direkt.se

Kaloyan Tomov
Kaloyan Tomov
Arkitekt MSA

Kaloyan är arkitekt och byggtekniker med fokus på BIM-modellering. Han har internationell erfarenhet från bland annat Danmark och Kina. Kaloyan har arbetat med olika delar av projekteringsprocessen inom många sektorer samt och med hantering av Revit-modeller och support. Kaloyan är anställd på A-direkt sedan 2015 och har varit på uppdrag på bland annat Tengbom, &Rundquist, Detail group och Ripellino.

 

kaloyan.tomov@a-direkt.se

www.a-direkt.se

Linda Hallvars
Linda Hallvars
Ansvarig bemanning & rekrytering

Linda är HR-specialist och ansvarar för bemanning och rekrytering på A-direkt. Hon har lång erfarenhet av search, resurshantering och olika typer av personalfrågor. I grunden är hon utbildad beteendevetare och har även erfarenhet av coachning och som samtalsterapeut.

 

linda.hallvars@a-direkt.se

www.a-direkt.se

Linda Marend
Linda Marend
Styrelse, Arkitekt SAR/MSA

Efter 15 år som praktiserande arkitekt och har Linda drygt 20 års erfarenhet från ledande befattningar i samhällsbyggnadsbranschen. Hon har bland annat arbetat på WSP Sverige, Temagruppen, LINK arkitektur och på Haninge kommun. Erfarenheten sträcker sig från affärsområdes- och marknadschef till vd och förvaltningschef inom stadsbyggnad. I dagsläget driver Linda det egna företaget 12 ROK AB och ägnar sig åt styrelseuppdrag, projektledning samt företags-, organisations- och ledarskapsutveckling.

 

linda.marend@a-gruppen.se

www.a-gruppen.se

Lotta Lindgren
Lotta Lindgren
Arkitekt SAR/MSA

Lotta har erfarenhet från arkitektarbetets alla skeden, från planarbete till bygghandling. Hon har främst arbetat med komplexa offentliga byggnader som skolor, konsertsalar, muséer, kyrkor, studios, bibliotek och bostäder. Med sin unika kombination som professionell musiker och arkitekt blev hon en självklar sakkunnig arkitekt i bygget av Kungliga Musikhögskolan.
Först som programarkitekt sedan i projekteringsskedet. Lotta är mest känd som arkitekt, inredare och programledare i TV programmet ”Bygglov” som hon gjorde en säsong av 2016 innan hon flyttade till Australien.

 

lotta.lindgren@a-direkt.se

www.a-direkt.se

Maria Westerberg
Maria Westerberg
Inredningsarkitekt / Formgivare

Maria arbetar inom ett brett spektrum som designer, inredningsarkitekt, programledare och konstnär där den röda tråden ofta är Remake och att ge gamla saker ett nytt liv.
Hon är utbildad på Konstfack, Inredningsarkitektur & möbeldesign, och har ställt ut egen design i Milano, London och på möbelmässan i Stockholm. Maria har bland annat gjort en recyclekollektion för Indiska och belysning åt Antrophologies. På Barnkanalen SVT har hon skapat idéerna, kostym och scenografi till ett remakebarnprogrammet JUNK. 2011 uppmärksammades hennes stol T-shirt chair genom att den vann 1, 2 & 3: e Green Furniture Award.

 

maria.westerberg@a-gruppen.se

www.a-arkitekter.se

Martin Svedberg
Martin Svedberg
Styrelse

Martin Svedberg har mer än 10 års erfarenhet från ledande befattningar där fokus legat på företagsutveckling, både i Sverige och utomlands. Sedan 6 år jobbar Martin åt en internationell koncern som ägs och leds av finansmannen Sten Mörtstedt. Vid sidan av tjänsten som Group Property Manager så har Martin ett tiotal olika styrelseuppdrag inom en diversifierad grupp av bolag.

 

martin.svedberg@a-gruppen.se

www.a-gruppen.se

Michael Frimmer
Michael Frimmer
Arkitekt SAR/MSA, Dipl.-Ing.

Michael läste arkitektur vid Hochschule für Technik i Stuttgart och vid Beuth Hochschule i Berlin och tog sin tyska arkitektexamen 1998. Han har drygt 10 års erfarenhet som arkitekt i Tyskland, bland annat har han arbetat på Foster and Partners, hos Mark Braun och Heinz Tesar. Michael har arbetat inom en rad olika sektorer som kontor, arenor, muséer, skolor och sjukvård. Sedan 2015 är Michael anställd på A-direkt och har varit på uppdrag hos bland annat Larsson, Wester+Elsner och Marge.

 

michael.frimmer@a-direkt.se

www.a-direkt.se

Mirjana Trosic
Mirjana Trosic
Arkitekt

Mirjana är arkitekten som också arbetar inom industriell design. Hon har erfarenhet från bland annat förskolor, hotell, bostäder och industri. Dessutom har hon designat möbler och barnleksaker. Mirjana har en bred kunskap inom byggnadsteknik och har ett starkt engagemang i miljöfrågor, hon försöker att alltid integrera dessa frågor i designprocessen.

 

mt@a-services.se

www.a-services.se

Nenad Ognjenov
Nenad Ognjenov
Webbdesign och utveckling

Nenad arbetar sedan 2015 med webbutveckling, grafisk design och som IT-problemlösare på A-services. Med mer än ett decenniums erfarenhet inom design och teknik, har han öga för att arbeta snabbt utan att samtidigt gå miste om detaljer. Nenad har arbetat i projekt över hela världen, men självklart också i sin hemstad Belgrad.

 

no@a-services.se

www.a-services.se

Pedja Selakovic
Pedja Selakovic
Arkitekt

Pedja är en erfaren arkitekt med ett stort antal detaljhandels- och bostadsprojekt bakom sig. Han är speciellt intresserad av och duktig på 3D-modellering och animering av konstruktionsdesign. Pedja har haft ansvar för ett antal av teamets modeller för större bostadsbyggnadsprojekt.

 

ps@a-services.se

www.a-services.se

Pernilla Öfvergård
Pernilla Öfvergård
Arkitekt SAR/MSA

Pernilla är ansvarig arkitekt med lång erfarenhet av bostadsprojekt, både flerbostadshus och privatbostäder. Hon har också arbetat med ett stort antal inredningsuppdrag, framför allt med restauranger. Pernilla är en entreprenör i grunden och en av grundarna till LEVA husfabrik som producerar ekologiska massivträhus, främst för fritidsboende. Dessa har blivit medialt uppmärksammade och fritidshuset ”Nivå” kom 3:a i Rödfärgspriset 2008, och publicerades i flertalet tidningar bl.a. i Residence. Tidigare erfarenhet från restaurangbranschen har gjort Pernilla snabb, lyhörd och effektiv, gjort att hon har lätt för att ta ett helhetsgrepp och är van att hantera den ”icke professionella kunden” så som privatpersoner och bostadsrättsstyrelser.

 

pernilla.ofvergard@a-arkitekter.se

www.a-arkitekter.se

Pernilla Svensson
Pernilla Svensson
Administratӧr

Pernilla arbetar som administratör inom A-gruppen och har lång arbetslivserfarenhet från flera olika branscher. Teamkänsla och service är honnörsord som präglar det dagliga arbetet tillsammans med kollegorna inom hela koncernen. Att serva kollegor likväl som att ha kund- och leverantörskontakter fyller dagarna med många olika spännande uppgifter på det expansiva kontoret i Stockholm. Tidigare erfarenheter kommer från bland annat försäkring, copy/print och olika konsultbolag.

 

pernilla.svensson@a-gruppen.se

www.a-gruppen.se

Robert Hlawatsch
Robert Hlawatsch
VD, Arkitekt SAR/MSA

Robert är grundare och ägare till A-gruppen, som verkat i nuvarande form sedan 2013. Han är idag vd och ordförande. Robert har lång erfarenhet både som företagsledare och som arkitekt inom många sektorer, med betoning på bostäder och kommersiell verksamhet såsom handel, kontor och industri. Förutom att arbeta med affärsutveckling bolagen driver han olika projekt, många gånger i egen regi. För Robert är det viktigt att tänka på helheten utifrån kundens perspektiv och vill med sitt entreprenörskap leda projekten till ett framgångsrikt resultat.

 

robert.hlawatsch@a-gruppen.se

www.a-gruppen.se

Sabine Lepere
Sabine Lepere
Arkitekt SAR/MSA

Sabine är en fransk arkitekt och stadsplanerare, sedan 2013 baserad i Stockholm. Därutöver har hon erfarenhet från Nederländerna, Tyskland, Östafrika och Indien. Sabine arbetar som medverkande och handläggande arkitekt med förståelse för hela processen, från skiss till färdig projektering. Erfarenheten sträcker sig från bostäder och skolor till handel och industri. Hon brinner för projekten som tar ansvar för miljön och har en positiv påverkan på social utveckling.

 

sabine.lepere@a-arkitekter.se

www.a-arkitekter.se

Staffan Söderström
Staffan Söderström
Byggnadsingenjör SBR

Staffan är en erfaren byggnadsingenjör och har mer än 15 års erfarenhet av projektering från olika arkitektkontor. Staffan tillhör A-direkts nätverk av underkonsulter sedan hösten 2016.
Staffan är mycket uppskattad för sina gedigna erfarenheter i Archicad och håller sig alltid uppdaterad med de senaste nyheterna för att kunna använda sig av programmets fulla potential.

 

staffan.soderstrom@a-direkt.se

www.a-direkt.se

Torvald Ersson
Torvald Ersson
Arkitekt SAR/MSA Civ.Ing

Torvald är arkitekt och civilingenjör med ansvar för många av kontorets mer komplexa projekt. Han började på företaget 2014 och är van vid att arbeta med uppdragens alla skeden. Erfarenheten omfattar både om- och nybyggnad främst inom kontor och handel. Han har även arbetat med uppdrag i historisk miljö och hunnit rita ett antal ombyggnader av villor.
Torvald är dialoginriktad, kreativ och strukturerad och duktig på analys och problemlösning. Han ansvarar även för den interna utbildningen om bland annat projektering.

 

torvald.ersson@a-arkitekter.se

www.a-arkitekter.se

Tanja Vrbnik Brkic
Tanja Vrbnik Brkic
Arkitekt

Tanja är en mycket erfaren arkitekt, med erfarenhet av både design och konstruktion. Sektorer hon arbetat inom är hotell, kontor, bostäder och idrottsanläggningar. Dessutom har hon varit med i kommersiella projekt med köpcentra som specialitet. Tanja har fått flera priser och erkännanden, både inom landet och utomlands.

 

tvb@a-services.se

www.a-services.se

Tijana Ceperkovic
Tijana Ceperkovic
Arkitekt

Tijana är en arkitekt med en konstruktiv attityd, problemlösaren som gillar att tänka strategiskt. Under de senare åren har hon arbetat med olika typer av bostadsprojekt, men också med hotell, kyrkor och apotek.

 

tc@a-services.se

www.a-services.se

Wael Ishak
Wael Ishak
Arkitekt

Wael är medverkande arkitekt på A-arkitekter. Han tog sin arkitektexamen 2013 från Universitet i Homs, Syrien och började strax därefter arbeta med bostadsprojekt som medverkande arkitekt i Libanon.
Han började som praktikant på A-arkitekter hösten 2017 blev sedan anställd vintern 2018. Sedan starten hos A-arkitekter har Wael utvecklats mycket som arkitekt, förbättrat sina språkkunskaper markant samt byggt upp ett starkt självförtroende med mycket erfarenheter från projekt, främst inom bostäder och kontor.

 

wael.ishak@a-arkitekter.se

www.a-arkitekter.se

Özge Özdemir
Özge Özdemir
Arkitekt

Özge är arkitekt med mer än tio års erfarenhet, främst från kontors- och restaurangprojekt. Efter studier på Istanbuls tekniska universitet började hon sin karriär i Turkiet och kom genom sin medverkan i A-direkts traineeprogram till A-arkitekter 2016. Özge har här arbetat som medverkande arkitekt i bostadsprojekt samt i den stora om-, till- och nybyggnaden av Riksarkivet.

 

ozge.ozdemir.yurtkolesi@a-arkitekter.se

www.a-arkitekter.se

Polhemsgatan 25, Stockholm, Sweden

Polhemsgatan 25, Stockholm, Sweden

Har du en idé som du vill diskutera?

Vi har vårt Stockholmskontor på Kungsholmen. Lokalen är i entréplan och dörren står alltid på glänt.

A-gruppen

 

Polhemsgatan 25
112 30 Stockholm

 

info@a-gruppen.se

 

+46(0)8 618 95 00

Genvägar