LJUSTERÖ SKÄRGÅRDSBY ETAPP 1

ÖSTERÅKERS KOMMUN

Redan 2007 föddes idén om Ljusterö Skärgårdsby, som då var obrukad åkermark, centralt belägen vid det nybyggda Ljusterö Torg. 2009 inleddes detaljplanearbetet tillsammans med Österåkers kommun. I juli 2014 antogs detaljplanen av kommunfullmäktige och då kunde Skärgårdsbyn börja ta form.
De första 24 husen hade inflyttning 2017. Efterfrågan var stor varpå projektet fortsatte utvecklas etapp för etapp.

PROJEKT:

Etapp 1 med 24 friliggande hus

 

BOENDEFORM:

Bostadsrätt

 

INFLYTTNING:

2017

FÖREGÅENDE PROJEKT

NÄSTA PROJEKT

FASTIGHETSUTVECKLING
MED ARKITEKTEN VID RODRET