Riksarkivet

ATT SAMLA IN, FÖRVARA OCH GÖRA TILLGÄNGLIGT!

Riksarkivets uppdrag är stort och viktigt för att vi alla ska kunna förstå och utforska vår historia och den tid vi lever i.

 

För oss på A-gruppen var det en fantastisk utmaning att rita en byggnad med så många avancerade tekniska krav på ventilation, fukt, ljus, temperatur med mera. Samtidigt gestalta en stor byggnadsvolym utan fönster där ca 700 hyllkilometer handlingar och ca 3,5 miljoner kartor och ritningar bildar Sveriges största arkiv. Sedan förstås en välkomnande, vacker och lugn besökarmiljö. Och en trivsam arbetsmiljö.

 

Läs mer här.

Tags:
No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.