Riksarkivetx2

ALLT HÄNGER SAMMAN!

Ute och inne, makro och mikro. Planering, landskap, hus och inredning. Det blir en helhet. Det blir arkitektur.

 

I projektet Riksarkivet i Arninge blev ett sammanhållande tema ett mönster, en relief. Den stora arkivbyggnaden som inte fick ha fönster gavs en fasad av betongelement som varierades i struktur och djupled vilket ledde till intressanta skuggeffekter. Samma mönster återkommer på insidan, som på bildens receptionsdisk.

 

Läs mer här.

Tags:
No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.