14 Nov Arkitekten som byggherre

A-gruppen bygger i Vallastaden

I Vallastaden har A-direkt fungerat som byggherrar tillsammans med Acasa Bostad. Att vara byggande arkitekt och ta ansvar hela vägen och också stora risker ställer krav på arkitekten. Vi ser inget självändamål med att som arkitekt vara byggherre, men vi ser att det kan tillföra kvaliteter att arkitekten står vid rodret. Det krävs dock erfarenheter som normalt inte ligger på ritbordet för att ro ett byggherreprojekt i land. Vår första känsla när huset var uppfört och de första bostadsägarna hade flyttat in var: ”vi gör det igen och den här gången gör vi alla rätt!”

 

Men Vallastaden och Illustrationen 6 är inte vårt första projekt i egen regi inom gruppen. Vårt varumärke A-projekt arbetar för fullt med Ljusterö Skärgårdsby, ett bostadsområde i skärgården för 125 hushåll när det är helt utbyggt. Men Illustrationen 6, eller Brf Lux, var första gången vi gjorde ett flerbostadshus i trä och passivhusteknik som byggande arkitekter. Vallastadsmodellen innebar både möjligheter och ställde nya krav på oss som arkitekter. Vi fick möjligheter att som liten aktör inte konkurrera om markanvisningen genom ekonomisk budgivning utan genom att erbjuda stadsdelen kvaliteter. Kraven handlade om att leva upp till ställda utfästelser.

 

Vår ganska rigorösa volym i Vallastaden ger tillbaka kvaliteter med sin muralmålning, utförd av Mehdi Gadyanloo, lokalen som vänder sig mot gatan, de levande materialvalen och generösa fönsterpartier trots passivhusteknik. Vi tycker också att loftgången för en dialog med vår gård i vårt kvarter och vi ser fram emot att se lärkträet gråna med åren och ge huset en helt annan karaktär. Nu siktar vi mot nya markanvisningar där vi vill få alla rätt!

 
Vallastaden 2017
Framtidens sätt att bygga, bo och leva?